એમ એટલે એમ – શૈલેષ ટેવાણી

એમ એટલે એમ


તમે જો ફાગણ ફોરો તો હું ફૂલ બની જઉં તેમ
રેશમ જેવી વાત ગૂંથું ને પૂછું કુશળ ક્ષેમ

એમ એટલે એમ

હું ભરચક્ક ભીંજાઉ પછી હું વાદળ નીતરું તેમ
તમે હીંચતાં હિંડોળે હું ગગન ઢળી જઉં એમ

એમ એટેલે એમ

ધરાને અડકું, સ્હેજ નમું હું ખૂશ્બુ એવી કેમ
જે બોલાવે તેને મઘમઘ ન્યાલ કરી દઉં તેમ

એમ એટલે એમ

આ શિયાળો, ના ઉનાળો ઝરમર નિશદિન જેમ
છલછલ કરતી ઘડી એકમાં વ્હાલ કરી જાઉં એમ

શૈલેષ ટેવાણી

Leave a Comment

error: Content is protected !!