જુદી જિંદગી છે – મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’

જુદી જિંદગી છે મિજાજે મિજાજે; જુદી બંદગી છે નમાજે નમાજે. છે એક જ સમંદર, થયું એટલે શું? જુદા છે મુસાફર જહાજે જહાજે. ભલે હોય એક જ એ અંતરથી વહેતા, છે સૂરો જુદેરા રિવાજે રિવાજે. જુદા અર્થ છે શબ્દના બોલવા પર, છે શબ્દોય જુદા અવાજે અવાજે. જીવન જેમ જુદાં છે કાયામાં જુદી છે મૃત્યુય જુદાં જનાજે … Read more

સાચા શબદ – મનુભાઈ ત્રિવેદી ‘સરોદ’

આપ કરી લે ઓળખાણ એ સાચા શબદનાં પરમાણ સાકર કહે નહિ, હું છું મીઠી,વીજ ન પૂછે, મુજને દીઠી ?મોત બતાવે ન યમની ચિઠ્ઠી, પેખ્યામાં જ પિછાણએ સાચા શબદનાં પરમાણ કોયલ ટહુકે આંબાડાળેઅંગ ન તોડે, કંઠ ન વાળે,ગંગા વહતી સમતળ ઢાળે ખેંચ નહિ, નહિ તાણએ સાચા શબદનાં પરમાણ ફૂલ ખીલે નિત નવ જેમ ક્યારેશ્વાસ લિયે ને … Read more

error: Content is protected !!