કોઈ લખો કાગળ તો – ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા

તમને લાગી ઠેસ અમોને ફૂલ અડ્યાનો કંપ !વાટ વચાળે બેઠાં પળ બે થયો નજરનો સંપ! થયો નજરનો સંપ અને આ વાટ ધસી થઇ ઝરણું !અમે મટ્યા પથ્થરને તરવા લાગ્યા થઇને તરણું ! હતા અમે મુકામ ભારનો એ ય જવાયું ભૂલી !ભીંતે હોત ચણાયા ને અહીં રહ્યાં લહરમાં ઝૂલી ! રહ્યાં લહરમાં ઝૂલી અમને સપને આવ્યા … Read more

પ્રેમ હજી છે – વિહંગ વ્યાસ

ઘણું થઈ શકે તેમ હજી છે.પૃથ્વી ઉપર પ્રેમ હજી છે. આટઆટલા પ્રલય પછી પણ,સઘળું કુશળક્ષેમ હજી છે. પૌત્ર બની રમતા પૂર્વજની,ભીંતે ફોટો ફ્રેમ હજી છે ! જળમાંથી છુટ્ટા પડવાનો,પરપોટાને વ્હેમ હજી છે. જેણે મટકુંયે ના માર્યુ,એ નજરોની નેમ હજી છે. વિહંગ વ્યાસ

ફૂલ અને ફોરમ – માધવ રામાનુજ

ફૂલ તો વળી બાગ મૂકીને ફરવા ચાલ્યું જાયફોરમ એને ખોળવા ભમે, આકળવિકળ થાય ! ભમરો પૂછે, કળીઓ પૂછે: પાંદડા રહે ચૂપ;ડાળીઓ એવી બ્હાવરી-જાણે ખોઈ નાખ્યાં હોય રૂપ ! ફૂલ તો વળી બાગ મૂકીને ફરવા ચાલ્યું જાય !ફોરમ એને ખોળવા ભમે, આકળવિકળ થાય ! ઝીણી ઝીણી પગલી પડે ફૂલ તો ચાલ્યું જાય,પડછાયામાં પાંખડી એની પાંખો જેવી … Read more

બેસ થોડીવાર – પંકજ વખારિયા

ઝંઝટ તમામ પડતી મૂકી, બેસ થોડીવારસાંભળ ભીતરનો સાદ જરી, બેસ થોડીવાર લોલક સમી છે મનની ગતિ, બેસ થોડીવારજંપી જા મધ્યે, છોડ, અતિ, બેસ થોડીવાર જોવા-ન જોવા જેવું ઘણું જોયું બસ, હવેજોઈ લે ખુદને આંખ મીંચી, બેસ થોડીવાર અસ્તિત્વ તારું ડૂબી રહ્યું અંધકારમાંઅંતરમાં એક દીવો કરી, બેસ થોડીવાર ત્યારે સમસ્ત વિશ્વમાં ઓગળશે તારો ‘હું’સર્વત્ર રહેશે ‘એક … Read more

કે રાત વરસાદી હતી – ખલીલ ધનતેજવી

ને પછી એવું થયું કે રાત વરસાદી હતી,ને પછી રસ્તામાં એક પલળેલી શેહઝાદી હતી. ને પછી એવું થયું કે બંને સ્વપ્નમાં મળ્યાં,આ રીતે બીજે તો ક્યાં મળવાની આઝાદી હતી. ચંદ્રને પણ છત ઉપર ઊતરી જવાનું મન થયું,ચાંદનીના સમ અગાશી એવી ઉન્માદી હતી. હાર પહેરાવા જતાં ઓચિંતી આંખ ઉઘડી ગઈ,ને પછી સ્વપનાએ કીધું ઊંઘ તકલાદી હતી. … Read more

error: Content is protected !!