ખુશ્બૂનો રંગ – આસિફ મીરા

ખુશ્બૂનો કેવો રંગ છે પૂછો કબીરને,ઓળખ ફૂલોની હોય છે વ્હેતા સમીરને ! આપે છે, એ જ હાથે બધું લેતો જાય છેછોડે છે ક્યાં સમય કદી કંચન-કથીરને? બોલે છે પાંચ તત્ત્વો સદા મુઠ્ઠી ધૂળમાં,લીલા મળી છે શ્વાસની ખાલી શરીરને ! લજ્જા, શરમ, મલાજો, વિરાસત છે લોહીની,સોગાત આપી તેં ખુદા મારા ઝમીરને ! બેસે કદી પતંગિયાં કાગળનાં … Read more

error: Content is protected !!