ચાંદની ફેલાઈ ગઈ – ‘ઓજસ’ પાલનપુરી

મારી હસ્તી મારી પાછળ એ રીતે વીસરાઈ ગઈ;આંગળી જળમાંથી નીકળી ને જગા પુરાઈ ગઈ. આગમન એનું સુણીને ઊર્મિઓ હરખાઈ ગઈ,ચાંદ ઊગ્યો પણ નહીં ને ચાંદની ફેલાઈ ગઈ. દર્દમાં ઠંડક, દિલાસામાં જલન, અશ્રુમાં સ્મિત,પ્રેમનો ઉત્કર્ષ થાતાં ભાવના બદલાઈ ગઈ. આત્મા પરમાત્માને, દેહ માટીને દીધું,જે મતા જેની હતી એને બધી સોંપાઈ ગઈ. ભેટવા એને હતો હું એટલો … Read more

error: Content is protected !!