મનવા શું કરીએ – ડૉ. કનૈયાલાલ ભટ્ટ

આવડી મોટી જિંદગી ને ઘડી જેવડું સુખ મનવા શું કરીએ ખોબા જેવડું આયખું ને દરિયા જેટલું દુઃખ મનવા શું કરીએ જીવતરની ચોપાટ વચાળે પાસા પડે નૈ પોબારા સમજ્યા વિના જો ખેલીએ તો સંબંધોના હોબાળા સમજણ એટલું સુખ મનવા બાકી બધું રે દુઃખ મનવા શું કરીએ ફૂગ્ગાઓમા શ્વાસ ભરીને જંગલ વચ્ચે રહેવાનું ઠેસ વાગે તો આંખ … Read more

error: Content is protected !!