ભીંત્યું કેવી તમે ભાગ્યશાળી – કવિ દાદ

ભીંત્યું કેવી તમે ભાગ્યશાળી .       ગાર્યુ કરે ગોરા હાથવાળી; ગોપી ચીતરી કાનુડો ચીતર્યો, .       ચીતર્યા ગોપ ને ગોવાળી.   ભીંત્યું.. ખરબચડા જેવી તું ઊભી’તી  ખોરડે, .       અટૂલી ને ઓશિયાળી; ચૂડીયુંવાળા હાથે છંદાણી તું, .       સુખણી થઈ ગઈ સુંવાળી. ભીંત્યું ઘૂંઘટામાંથી બા’રે મોઢાં ન કાઢતી, .       ન પેનિયું કોઈએ  નિહાળી; પદમણી તારી … Read more

error: Content is protected !!