ખારા ખારા ઊસ જેવા – ત્રિભુવનદાસ વ્યાસ

ખારા ખારા ઊસ જેવાઆછાં-આછાં તેલ,પોણી દુનિયા ઉપરએવાં પાણી રેલમછેલ !આરો કે ઓવારો નહીંપાળ કે પરથારો નહીંસામો તો કિનારો નહીંપથરાયા એ જળભંડાર સભર ભર્યાંઆભનાં સીમાડા પરથી,મોટા મોટા તરંગ ઊઠી,વાયુ વેગે આગળ થાય,ને અથડાતા-પછડાતા જાય !ઘોર કરીને ઘૂઘવે,ગરજે સાગર ઘેરે રવે !કિનારાના ખડકો સાથે,ધિંગામસ્તી કરતો-કરતો,ફીણથી ફૂંફાડા કરતો,ઓરો આવે, આઘો થાય,ને ભરતી-ઓટ કરતો જાય !ઊંડો ઊંડો ગજબ ઊંડો … Read more

error: Content is protected !!