સાંભળ સજની જી – દયારામ

‘સાંભળ રે તું સજની માહરી, રજની ક્યાં રમી આવી જી? પરસેવો તને ક્યાં વળ્યો? તારી ભમ્મર ક્યાં ભિંજાણી? સાચું બોલો જી’ ‘વનમાં હું તો ભૂલી પડી ને અતિશે મૂંઝાણી જી, પરસેવો મને ત્યાં વળ્યો, મારી ભમ્મર ત્યાં ભિંજાણી. સાંભળ સજની જી’ ‘કાલે મેં તારી વેણી ગૂંથીતી, છૂટી કેમ વિખરાણી જી? એવડી ઉતાવળ શી પડી જે … Read more

શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું – દયારામ

શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું, મારે આજ થકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું. જેમાં કાળાશ તે તો સૌ એકસરખું, સર્વમાં કપટ હશે આવું. કસ્તૂરી કેરી બિંદી તો કરું નહીં, કાજળ ના આંખમાં અંજાવું. મારે…. કોકિલાનો શબ્દ હું સૂણું નહીં કાને, કાગવાણી શકુનમાં ન લાવું. નીલાંબર કાળી કંચૂકી ન પહેરું, જમનાનાં નીરમાં ન ન્હાવું. મારે…. મરકતમણિ … Read more

error: Content is protected !!