દાન વાઘેલા

મોજમાં હોય તો મળે !અખિલ મંડળની આરપાર થઈ વિહરે છે હરપળે !હરિવર મોજમાં હોય તો મળે… રણમાં, ધણમાં કે સ્મરણમાં, હોય કોઇ જણમાં ધામા;બીજના બોંતેર લાખમાં કણે ,ઝરુખા જામોકામા !નવખંડ સૃષ્ટિ સ્નેહસભરનાશ્વાસ ભરી સળવળે !હરિવર મોજમાં હોય તો મળે….. ચોર્યાશી સૂરજની ઉપર જળના રાખે ઝુમ્મર;અડસઠ્ઠ અબજ પાતાળ વિંધી : જ્વાળા ઠારે ભીતર !દાન,નિગમના જાપ-મંત્ર પણ … Read more

error: Content is protected !!