મુકામ પોષ્ટ માણસ – નયન હ. દેસાઇ

નયન હ. દેસાઇ

જીવ્યાનું જોયા હસવું થઈ તૂટ્યાનું પાર્સલ કરી દો મુકામ પોસ્ટ માણસ,ભીંતો ને પડછાયા સારા છે સૂરજ ઊગ્યાનું લખી દો મુકામ પોસ્ટ માણસ. રસ્તાઓ નિયમિત પગોને છુંદે છે ને પગલાંને ડંખે છે લાલપીળા સીગ્નલ,ખોટા સરનામે એ ઘરમાંથી નીકળ્યાનું નોટ પેડ ભરી દો મુકામ પોસ્ટ માણસ. બારીને ઠપકો ને હીંચકાને હડદોલો ઝાંખી છબિને દિલસાની આશા છે,મારી એકલતાઓ … Read more

પનઘટે છલકાતી ગાગર સાંભરે – નયન હ. દેસાઈ

પનઘટે છલકાતી ગાગર સાંભરેદી’ ઊગે ને રોજ સહિયર સાંભરે છેડલો ખેંચી શિરામણ માંગતોવાસીદું વાળું ને દિયર સાંભરે ત્રાડ સાવજની પડે ભણકારમાં,રાતના થરથરતું પાધર સાંભરે ઢોલિયે ઢાળું હું મારો દેહ ને,બાથમાં લઈ લેતી નીંદર સાંભરે સાંજ ટાણે સાદ ફળિયામાં પડે,આંખડી મલક્યાનો અવસર સાંભરે કાંબિયું ખખડે ને હું ચોંકી ઊઠું,ઝાંઝરો રણકે ને જંતર સાંભરે તાણ ભાભુજીએ કીધી’તી … Read more

error: Content is protected !!