પ્રેમળ જ્યોતિ – નરસિંહરાવ દિવેટિયા

પ્રેમળ જ્યોતિ તારો દાખવી મુજ જીવનપંથ ઉજાળ, દૂર પડ્યો નિજ ધામથી હું ને ઘેરે ઘન અંધાર,માર્ગ સુઝે નવ ઘોર રજનીમાં, નિજ શિશુને સંભાળ,મારો જીવન પંથ ઉજાળ. …પ્રેમળ જ્યોતિ… ડગમગતો પગ રાખ તું સ્થિર મુજ, દૂર નજર છો ન જાય,દૂર માર્ગ જોવા લોભ લગીર ન, એક ડગલું બસ થાય,મારે એક ડગલું બસ થાય. …પ્રેમળ જ્યોતિ… આજ … Read more

error: Content is protected !!