તું આવશે ! – નલિની માડગાંવકર

તારાં ચુંબનોનાં અગણિત સ્પંદનો સંધ્યાના રંગમાં ફેલાય એ પહેલાં તું આવશે ! રાતરાણીના પ્રથમ સ્પર્શનો ઉન્માદ ફૂલ બનીને આંખ ખોલે એ પહેલા તું આવશે ! તારાં સ્વપ્નોનાં આલિંગન શિથિલ બને એ પહેલા તું આવશે ! પ્રતિક્ષાની ક્ષણેક્ષણ દરિયો બનીને છલકાય એ પહેલાં તું આવશે ! જો, આ સાંજની મહેકતી જૂઈ તારાં આગમનની વાત લઈ આવી … Read more

error: Content is protected !!