અલકમલક – મણિલાલ હ. પટેલ

vipin parikh

અલકમલકથી આવ્યો છું હું અલકમલકમાં જઇશ..બીજત્રીજની ચંદ્રકલાઓ વચ્ચે હસતો રહીશ… નથી દાવ મેં રાખ્યો માથે નથી કોઇની આણવગડો મારુ રાજપાટ છે : નથી કશાની તાણ જંગલને કહેવાનું છે તે ટહુકે ટહુકે કહીશઅલકમલકથી આવ્યો છું હું અલકમલકમાં જઇશ શહેરો ક્સબા ગામોમાં પણ નથી માનતું મનખીણો પ્હાડો નક્ષત્રોમાં વ્હેતો હુંય પવન ફૂલોમાં જ્યમ રહે સુગંધી હું પણ … Read more

આવશું (ચોમાસાનું ગીત) ~ મણિલાલ હ. પટેલ

અષાઢી મેઘ જેમ અણધાર્યા કોકવાર તારે મલક ચઢી આવશુંધોધમાર, ઝરમર ફુહાર, વળી વીજળી ને વાછંટો લાવશું…કોકવાર આ તો પહેલો વરસાદ પછી બીજો વરસાદ એવું ભીંજતાં ભીંજતાં ગણવાનુ હોય નહીં ખેતર ને માટીની જેમ બધુ લથબથ મહેકાય પછી કક્કાની જેમ કશું ભણવાનું હોય નહીં. …કોકવાર તારે મલક ચઢી આવશું વૃર્ક્ષોમાં અજવાળું થાય એવી વેળાનાં પંખીઓ તારામાં … Read more

error: Content is protected !!