ફરમાવો તમે – મેગી આસનાની

સ્વપ્નમાં બોલાવું તો આવો તમે ?કે ખરેખર દ્વાર ખખડાવો તમે ! જિંદગીભર આટલી ચાહત રહે ?કે છ મહિનામાં જ અકળાવો તમે! કોઈના કહેવા મુજબ કરતી નથીપણ કરું છું એ જે ફરમાવો તમે આપણું મળવું છે સમયાતીત આને સમય થંભે જો થંભાવો તમે ચાંદ, તારા, સૂર્ય, વાદળ આ બધુંહાથમાં આવે તો અંબાવો તમે? મેગી આસનાની Download … Read more

error: Content is protected !!