ભીના સાદમાં – રતિલાલ ‘અનિલ

હા, તમે બોલ્યાં’તાં ભીના સાદમાં આપણે બંને હતાં વરસાદમાં શબ્દોમાથી શીળી ખુશ્બૂ આવતી, કેટલી ભીનપ હતી સંવાદમાં ! આખી સૃષ્ટિ સાવ ભિંજાતી હતી, કેમ રહીએ આપણે અપવાદમાં ! દોડતો ને બોલતો ભીનો પવન, આપણે પણ સાવ એવા નાદમાં! પીઠ પર ઝાપટ ભીની પડતી રહી, ભીની શાબાશી મળી’તી દાદમાં! ભીની ભોંયે આપણાં પગલાં હતાં, રહી જવાનાં … Read more

error: Content is protected !!