રાજેન્દ્ર શુક્લ

હજો હાથ કરતાલ ને ચિત્ત ચાનક;તળેટી સમીપે હજો ક્યાંક થાનક. લઈ નાંવ થારો સમયરો હળાહળ,ધર્યો હોઠ ત્યાં તો અમીયેલ પાનક. સુખડ જેમ શબ્દો ઊતરતા રહે છે,તિલક કોઈ આવીને કરશે અચાનક. અમે જાળવ્યું છે ઝીણેરાં જતનથી,મળ્યું તેવું સોંપીશું કોરું કથાનક ! છે ચન જેનું એનાં જ પંખી ચૂગે આ,રખી હથ્થ હેઠા નિહાળે છે નાનક. નયનથી નીતરતી … Read more

મનગમતા શેર

ન શસ્ત્રહીન સમજ મારી બંધ મુઠ્ઠીને,કે જ્યાં કશું નથી નથી ત્યાં ઝંઝાવાત હોઈ શકે.– હેમેન શાહ એક ઘાએ ખેલ પુરો ના થયો,ખૂબ તરફડવું પડ્યું વાગ્યા પછી. – હેમેન શાહ ને  રંજ માત્ર ભીંત તૂટ્યાંનો નથી મનેબીજી  રીતે કહું તોછબી પણ નથી રહી. -મુકુલ ચોકસી આવ સામે હવે તુંમને ભેટવા,ડગ ન એકે હું ભરું હવે દ્વારથી. … Read more

error: Content is protected !!