ભુલાઈ ગયેલો માણસ છું – રાજેશ વ્યાસ ‘ મિસ્કીન’

હૈયે   તો   છું  પણ હોઠેથી ભુલાઈ  ગયેલો માણસ છું,હું   મારા ડાબા  હાથે ક્યાંક મુકાઈ  ગયેલો માણસ છું. સૌ જાણે   છે  કે  ચાવું છું પાન  હું હંમેશા  મઘમઘતાં,હર પિચકારીમાં રોજ અહીં થૂંકાઈ ગયેલો  માણસ છું. પાણીમાં પડેલા  કાગળના અક્ષર જેવા છે શ્વાસ બધા,જીવું  છું  ઝાંખું    પાંખું હું   ભુંસાઈ ગયેલો માણસ છું. પાણીનો છે આભાસ એવો … Read more

error: Content is protected !!