લીલી લીલી વયમાં ~ લાલજી કાનપરિયા

લીલી લીલી વયમાં અમને વાગ્યો ભીનો છાંટો રે,આસપાસ ઘેરીને ઊભો આકળવિકળ સન્નાટો રે, રંગોના દરિયાઓ આવી ફળિયા વચ્ચે બુડયા જી,ડાળીથી છટકેલાં ફૂલો પતંગિયા થૈ ઊડ્યાં જી. અમે ચૂર નશામાં અમને ખળખળ ઝરણાં છાંટો રે,લીલી લીલી વયમાં અમને વાગ્યો ભીનો છાંટો રે, સૂના સૂના ઓરડિયામાં અઢળક ઊગ્યા ઉજાગરા,નજરું વચ્ચે રોફી દીધા અજંપાના ધજાગરા ! આરપાર ઊતરી … Read more

હું મૂઇ રંગે શામળી – લાલજી કાનપરિયા

બાઇજી! તારો બેટડો મુંને ઘડી ઘડીમાં ખીજવે. હું મૂઇ રંગે શામળી ને લાડ માં બોલવા જઉં,હાલતાં ચાલતાં બોલ વ્હાલપના પરણ્યાજીને કઉં.બાઇજી! તારો બેટડો મુંને કોયલ કહીને પજવે!બાઇજી! તારો બેટડો મુંને ઘડી ઘડીમાં ખીજવે. જરાક અમથી ભૂલ ને પછી પરણ્યો મારે મ્હેણું,આંસુનાં ઝરણાંની સાથે ભવનું મારે લેણું.બાઇજી! તારો બેટડો મારી આંખે ચોમાસું ઊજવે!બાઇજી! તારો બેટડો મુંને … Read more

error: Content is protected !!