રાધા માધવ – ગીત – વિનોદ માણેક, ‘ચાતક’

વિનોદ માણેક, ‘ચાતક’

રાધાનું નામ જરીક લીધું જ્યાં વ્રજમાંત્યાં માધવની વેણું ઉઠી વાગીબંસીના સૂરોથી ગ્હેકયાં કૈં મોરલાંને,રાધા પણ ઝબકીને જાગી… મારા રૂદીયામાં તારી ઝાંખીની ઝંખનાને,રહું આઠે પ્રહર હું આનંદમાંઅભરખાના વન તો અડાબીડ ઉગ્યાંતને પામવાં દોડું વૃંદાવનમાંગોકુળ ,મથુરાની આવજામાં ક્યાંથીદ્વારિકાની લગની તને લાગી…. કોયલ સમ બંસીનાં મધુર ટહુકારેમ્હેકીં ઉઠ્યું વાંસવનરાધાના રોમરોમે કૃષ્ણના વિરહથીવ્યાકુળ થૈ ગ્યું તન,મનરાજા રણછોડ ક્યારે વૃજમાં … Read more

error: Content is protected !!