વિપિન પરીખ

vipin parikh

ચલો, એક દિવસ આપણે એમ વરતીએજાણે લગ્નનો પહેલો દિવસ છે.તું કહેશે તો એ દિવસ હું ઑફિસ નહીં જાઉં.હું તને કહીશ, ‘રસોઈ તો રોજની છે. એને બાજુએ મૂક.આવ મારી પાસે બેસ.’ભરબપોરે દરિયાકિનારે આપણે હાથમાં હાથ દઈ દોડીશું,અથવા રેતીમાં ઊંચા ઊંચા મહેલ ઊભા કરીશું.એ દિવસે તારી સાડીનો રંગ હું પસંદ કરીશ.તું આનાકાની નહીં કરે.મિત્રોની મહેફીલમાં હું પડ્યોપાથર્યો … Read more

જોઈએ છે – વિપિન પરીખ

ભવોભવના ફેરામાંથી મુક્તિ આપે એવા પ્રભુની જરૂર નથી! જોઈએ છે એક એવો પ્રભુ જે રેલવેના ટાઈમટેબલમાથી મુક્તિ અપાવે, ટ્રાફિકના સિગ્નલ પર દોડતી રક્તની ગતિને અંકુશમાં રાખે, જમ્બો જેટમા સમયને ઘસડાઈ જતો અટકાવે, રેડિયો અને ટેલિવિઝન માં મોકળાશ શોધતી શૂન્યતાને ઠપકારે, સવારે સત્યનો વાઘો પહેરીને આવતા સમાચારોથી અળગો રાખે અને જાહેર ખબરોમાં મને સસ્તે મૂલે વેચાઈ … Read more

ઊંઘ વિના તરફડતી પાંપણ જેવા

ચલો, એક દિવસ આપણે એમ વરતીએજાણે લગ્નનો પહેલો દિવસ છે.તું કહેશે તો એ દિવસ હું ઑફિસ નહીં જાઉં.હું તને કહીશ, ‘રસોઈ તો રોજની છે. એને બાજુએ મૂક.આવ મારી પાસે બેસ.’ભરબપોરે દરિયાકિનારે આપણે હાથમાં હાથ દઈ દોડીશું,અથવા રેતીમાં ઊંચા ઊંચા મહેલ ઊભા કરીશું.એ દિવસે તારી સાડીનો રંગ હું પસંદ કરીશ.તું આનાકાની નહીં કરે.મિત્રોની મહેફીલમાં હું પડ્યોપાથર્યો … Read more

error: Content is protected !!