અક્ષતયૌવનનું ગીત – વિરુ પુરોહિત

કોણ જાણે ક્યાં યોગમાં આવા ફૂલ ખીલ્યા છે સૈ ? દિવસે ફરું બ્હાવરી, મને રાતમાં નીંદર નૈ !   આજ થંભાવી વાટમાં મને કહયું નગરશેઠે : થાય મને, હું આજથી આવતો જાઉં તમારી વેઠે  કોઈ કહે : ના નીકળો દેવી ! આટલા ઠાઠમ ઠાઠે, અમથુંય આખું ગામ તમારું નામ રટે છે પાઠે !   ફાળ … Read more

error: Content is protected !!