શેખાદમ આબુવાલા

તું એક ગુલાબી સપનું છેહું એક મજાનીં નીંદર છું.ના વીતે રાત જવાનીનીતે માટે હું પણ તત્પર છું. ગોતી જો શકે તો લે ગોતીમોતીના સ્વરૂપે છે જ્યોતિઓ હંસ બનીને ઊડનારાહું તારું માનસરોવર છું. શાંત અને ગંભીર ભલેશરમાળ છે મારાં નીર ભલેઓ પૂનમ ઘૂંઘટ ખોલ જરાહું એ જ છલકતો સાગર છું. કૈલાસનો સચવાયે વૈભવગંગાનું વધી જાશે ગૌરવતું … Read more

error: Content is protected !!