એટલું જ કહેવું – હરિકૃષ્ણ પાઠક

આપણે તો એટલું જ કહેવું :કાળની કસોટીએ તો ઊતરશું પારહજી હૈયામાં એવી છે હામ,દેશ કે વિદેશ નહીં ભૂલ્યા-ભટક્યાવસ્યું હૈયામાં ગમતીલું ગામ;પાઈની ઉધારી ના કરવીને દેવું તો હૈયે હરખાઈ બસ દેવું.  આપણે તો એટલું જ કહેવું. આવ્યા’તા જેમ એમ લેશું વિદાયનહીં નામનો યે ખટકો કે ખોટ,રડવાનું આવ્યું તો ધોધમાર રોયાજરી હસવું મળ્યું તો લોટ-પોટ.પીળા પાનામાં નથી … Read more

error: Content is protected !!