મન થાય તો ફોન કરજે – હરીશ ધોબી

સલામત ઘેર પ્હોંચી જાય તો ફોન કરજે,ને રસ્તામાં કશે અટવાય તો ફોન કરજે. સ્મરણ મારું ન પડવા દે તને ચેન કયાંયે,ને જીવ એકાંતમાં ગભરાય તો ફોન કરજે. ઘણી વેળા ગણી બાબત સમજ આપી છે મેંએમાંની એક પણ સમજાય તો ફોન કરજે. જુએ જ્યારે તું ખુદને આયનામાં તે સાથે,ચહેરો મારો પણ દેખાય તો ફોન કરજે, નથી … Read more

બોલે એનાં બોર – હરીશ ધોબી

તું મારી છોડ જગત આખું હવામાં છે,વગર પીધે અહીંયા સૌ નશામાં છે. ચમત્કારોની બસ આદત પડી ગઈ છે,ને ઈશ્વરથી વધુ શ્રધ્ધા ભૂવામાં છે. સૂરજ ઊગતો નથી કોઇની સમજણમાં,જે જાગે છે તે પણ ઊંઘી જવામાં છે. જગતને મેં, મને જગતે મારી ઠોકર,બેઉના હાલ બેઉની દશામાં છે. ઝમીર મારુ રહે કાયમ એ માગું છું,અને બે હાથ ઊઠેલા … Read more

પથ્થરને પણ થોડી અસર – હરીશ ધોબી

યાર, હદ થૈ ગૈ હવે તો કૈં સુધર,થાય છે પથ્થરને પણ થોડી અસર. ગામ આખાને પડી ગૈ છે ખબર,એક ખાલી તું જ છે બસ બે-ખબર. એ જ હું જોયા કરું છું ક્યારનો,હું અહીં છું અને ક્યાં છે તારી નજર. તું ઊંચા કોલર કરીને ફરી નહીં,કોઈનું અટક્યું નથી કોઈ વગર. વાત મારી જો મગજમાં ઊતરે,તો કરી … Read more

error: Content is protected !!