બધુ લખાવી લે – હરીશ મીનાશ્રુ

Harish

લે, મત્તુ મારવાનું હોય ત્યાં મરાવી લેતું લેણદાર છે તો લે, બધુ લખાવી લે તને આમે ય તે અમારી ક્યાં પડેલી છેઅધૂરાં આંસુનાં ટીપાં છે તે પડાવી લે આજ એકાંતને તું આમ પરેશાન ન કરતે તારી ચાંપતી નજરો જરી હઠાવી લે અમારા જખ્મ હજુ ક્યાં ગહન ને ગૂઢ થયાસ્હેજ સિસકારો કરી આંગળી નચાવી લે તૂટી … Read more

error: Content is protected !!