એક સવારે – હર્ષદ ચંદારાણા

Share it via

ખિસકોલીની ગલીપચીથી જાગી ગ્યું છે ઝાડ
કલરવ નીચે નહાતું લઈને પાંદડાની આડ

કોશ નીકળ્યો બા’રો ધડધડ ધોરિયાની નાડ
ખેતર આંખો ખોલે ખોલી શીંગોની કૈ ફાળ

ચાડિયો તો ધ્રૂજે લાગી ઠંડી હાડોહાડ
અંધારું તો પેઠું જોઈ જંગલ જેવી વાડ

વાદળ, સૂરજ – કોણ કરી રહ્યું છે લાડ
ઝરણાંની ઝાંઝર પ્હેરી કથક કરે છે પ્હાડ

પવન છોકરો નટખટ ખેંચે ધુમ્મસનો ઓછાડ
ખીણ તોય ના જાગે જાણે ઘોરતો ભરવાડ

હર્ષદ ચંદારાણા

Leave a Comment

error: Content is protected !!