એટલું જ કહેવું – હરિકૃષ્ણ પાઠક

Share it via

આપણે તો એટલું જ કહેવું :
કાળની કસોટીએ તો ઊતરશું પાર
હજી હૈયામાં એવી છે હામ,
દેશ કે વિદેશ નહીં ભૂલ્યા-ભટક્યા
વસ્યું હૈયામાં ગમતીલું ગામ;
પાઈની ઉધારી ના કરવી
ને દેવું તો હૈયે હરખાઈ બસ દેવું.
 આપણે તો એટલું જ કહેવું.

આવ્યા’તા જેમ એમ લેશું વિદાય
નહીં નામનો યે ખટકો કે ખોટ,
રડવાનું આવ્યું તો ધોધમાર રોયા
જરી હસવું મળ્યું તો લોટ-પોટ.
પીળા પાનામાં નથી રાખ્યા હિસાબ
ચિત્ત ચોખ્ખું ભવચોપડાની જેવું,
આપણે તો એટલું જ કહેવું.

હરિકૃષ્ણ પાઠક

https://www.youtube.com/watch?v=SQKF6y1F5d0&t=175s

Leave a Comment

error: Content is protected !!