કેસરિયાળો સાફો ઘરનું ફળિયું લઈને ચાલે – અનિલ જોશી

Share it via

સમી સાંજનો ઢોલ ઢબૂકતો, જાન ઊઘલતી મ્હાલે,
કેસરિયાળો સાફો ઘરનું ફળિયું લઈને ચાલે-

પાદર બેસી ફફડી ઉઠતી
ઘરચોળાની ભાત,
ડૂસકે ડૂસકે હડસેલાતી
બાળપણાની વાત;
પૈડું સીંચતા રસ્તો આખો
કોલાહલમાં ખૂંપે,
શૈશવથી ચીતરેલી શેરી
સૂનકારમાં ડૂબે.

જાન વળાવી પાછો વળતો
દીવડો થરથર કંપે;
ખડકી પાસે ઊભો રહીને
અજવાળાને ઝંખે.

સમી સાંજનો ઢોલ ઢબૂકતો, જાન ઊઘલતી મ્હાલે,
કેસરિયાળો સાફો ઘરનું ફળિયું લઈને ચાલે.

-અનિલ જોશી

(કવિશ્રી અનિલ જોશીના ચિત્ર માટે શ્રી પ્રજાપતિ શિલ્પી બુરેઠાનો આભાર)

1 thought on “કેસરિયાળો સાફો ઘરનું ફળિયું લઈને ચાલે – અનિલ જોશી”

Leave a Comment

error: Content is protected !!