જીવતરમાં એવો કદી કેફ નથી દીઠો

Share it via

એકાદો ઘૂંટ લઈ જામ કર્યો મીઠો,
જીવતરમાં એવો કદી કેફ નથી દીઠો ?

આંગળીથી સરતી’તી અલગારી પ્રીત,
આંખડીમાં છકલી’તી વ્હાલપની જીત,
અંતરમાં ઘુમરાતો રંગ કો આદીઠો,
જીવતરમાં એવો કદી કેફ નથી દીઠો

પાંપણ ભીની ને હજી હોઠ રહ્યા કોરા
સગપણનો રાહ તપે તરસે છે ફોરાં,
રહી રહીને યાદ ચડે સ્વાદ એ અજીઠો
જીવતરમાં એવો કદી કેફ નથી દીઠો.

હરીન્દ્ર દવે

Mi 20000mAH Li-Polymer Power Bank 2i (Sandstone Black) with 18W Fast Charging

Leave a Comment

error: Content is protected !!