ઝંખના – જગદીશ જોષી

Share it via


ક્યારેક એમ થાય છે
કે આકાશમાં પથરાયેલી સાંજની છાયામાં
તારા ભૂતકાળની હરિયાળીનો
એકાદ પરિચય તો આપ
તારા આકાશમાં
ક્યારેક તો મેધધનુષનું સરોવર રચાયું હશે,
ક્યારેક તો આનંદની અવધી
અશબ્દ થઈને અવતરી હશે –
તો મુલાયમ મૌનની એ રેશમી રાતને
ક્યારેક તો
મારી આંગળીઓમાં અંગૂઠીની જેમ સરકાવી દે.
નિદ્રાની કેડીએ આવતાં સ્વપ્નની જેમ
સાંજની પાછળ પાછળ અંધકાર આવે છે
અને આ અંધકારમાં
ગુલમહોરના અસિતત્વમાં લપાયેલી વસંતને
મારે તો નિર્વસ્ત્ર જોવી છે.

જગદીશ જોશી

VU 80 cm (32 Inches) HD Ready Smart LED TV 32OA (Black) (2019 Model)

Leave a Comment

error: Content is protected !!