તને ચાહવા નીકળ્યો છું

Share it via

તું માને કે નહીં માને ઊંઘ વેચીને ઉજાગરાને ખરીદવાને હું નીકળ્યો છું
-હું તને ચાહવા નીકળ્યો છું.


ચાહવું એટલે ચાહવું એટલે ચાહવું એટલે ચાહવું
ઊગવું, ડૂબવું, આથમવું ને રણરેતીથી નાહવું


કોઈપણ બ્હાને જીવતેજીવત મરી જવાને હું નીકળ્યો છું.
-હું તને ચાહવા નીકળ્યો છું.


શરીર એટલે શરીરમાં રહીને શરીરની બ્હાર નીકળી જાવું
ખારાઉસ સમદરમાં સાકર-પૂતળી થઈને પીગળી જાવું


કોઈ નહીં પૂછો શાને મારુ નામ ભૂંસવાને નીકળ્યો છું.

રથિન શાહ

છત્રીના વર્તુળની બ્હાર

હું તો તારી તે છત્રી ઓઢીને ઊભી
તોયે બીજાના વરસાદથી ભીંજાઇ રહી, હાશ !
હું તો તારા તે પડખામાં પોઢી છતાંય
એક સપનામાં આંખ આ અંજાઈ રહી, હાશ !

તારી તે છત્રીના વર્તુળ બ્હાર
એક લીલુંછમ મોટું મેદાન
તારી તે છત્રીના સળિયાઓ વાગે
મને કનડે ને કરતા હેરાન

તારા તે બાગમાં રોપાઈ હું છતાં
હું તો કોઇના તે જળથી સિંચાઇ રહી, હાશ !

તારા તે ઘરની દીવાલોને ઓળંગી
ખુલ્લામાં રુમઝુમ નાચું
પરબીડિયા જેવુ મારું આ નામ
એમાં વ્હાલમનો કાગળ હું વાંચું.

મને તારું અજવાળું હવે અબખે પડ્યું
હું તો કોઈના અંધારે અંજાઈ રહી, હાશ !

રથિન શાહ

यह लोकप्रिय फ़िल्म गीतों पर एक अभिनव दृष्टि से लिखी गई पुस्तक है. गाने सुनने और सराहने के लिए तो होते ही हैं, वे हमें कुछ और के लिए भी न्योता देते हैं. यह कुछ और एक सोच और भावना है जो सुरीले और मार्मिक गीतों के कारण हमारे भीतर पैठ जाती है. यहीं से उस गीत को पढ़ने का संकल्प जागता है. फ़िल्मों पर बहुत लिखा गया है, किंतु फ़िल्मी गीतों पर ऐसी पोथी बहुतेरी नहीं मिलेंगी. सिनेमा और सुगम संगीत के रसिकों के लिए एक ज़रूरी किताब.

Leave a Comment

error: Content is protected !!