તારા સ્મરણનો સૂર્ય સતાવે છે – હરીન્દ્ર દવે

Share it via

તારા સ્મરણનો સૂર્ય સતાવે છે, શું કરું?
મધરાતે મારા આભમાં આવે છે, શું કરું?

તારા વિરહમાં ભાવિ મિલનની ક્ષણો તરે,
ચિત્રો ઘણાં ઘણાં એ જગાવે છે, શું કરું?

ક્યારેક ભીંજવી જશે દરિયાની આ લહર,
આજે તો રણ બનીને તપાવે છે, શું કરું?

આશ્લેષ કલ્પનામાં છે, કહે તો ઉઘાડું આંખ,
હૈયામાં ભરતી હેતની આવે છે, શું કરું?


હરીન્દ્ર દવે

Leave a Comment

error: Content is protected !!