તું આવશે ! – નલિની માડગાંવકર

Share it via

તારાં ચુંબનોનાં અગણિત સ્પંદનો
સંધ્યાના રંગમાં ફેલાય
એ પહેલાં તું આવશે !

રાતરાણીના પ્રથમ સ્પર્શનો ઉન્માદ
ફૂલ બનીને આંખ ખોલે
એ પહેલા તું આવશે !

તારાં સ્વપ્નોનાં આલિંગન
શિથિલ બને
એ પહેલા તું આવશે !

પ્રતિક્ષાની ક્ષણેક્ષણ
દરિયો બનીને છલકાય
એ પહેલાં તું આવશે !

જો,
આ સાંજની મહેકતી જૂઈ તારાં આગમનની
વાત લઈ આવી છે.
અને,
ડૂબતાં સૂર્યની રક્તિમાઓ ફરી એક વાર
સજાવ્યો છે મારા દેહને,
તું આવશે !!

નલિની માડગાંવકર

Leave a Comment

error: Content is protected !!