તૈયાર ઊભા’તા… ~ વીરુ પુરોહિત

Share it via

જતાં પ્હેલાં અમે પલવાર ઊભા’તા !
પ્રતિક્ષાનો ધરી શણગાર ઊભા’તા !

અજબ જાદુ તમારા આગમનનું ચ્હે,
નહીંતર શ્વાસ તો તૈયાર ઊભા’તા !

સમજતાં અર્થ જીવનનો ઘણું હસ્યા,
બટકણી ડાળને આધાર ઊભા’તા !

ભરોસો કેમ કરવો કમળનો નાહક,
ઘણાં વરસો સરોવર પાર ઊભા’તા !

વટાવી રણ થયો સંશય કે આ બાજુ
શું પગલાંની લઈ વણઝાર ઊભા’તા ?

વીરુ પુરોહિત

Leave a Comment

error: Content is protected !!