નૂતન વર્ષાભિનંદન

Share it via

હે કલ્યાણી !
આજનું નૂતનપર્વ મારા જીવનનું મંગલ પ્રભાત બનો !
તારી સ્વર્ણિમ આભાથી તેજોમય બનો,
ઊર્ધ્વની દિશામાં આરંભબિંદુ બનો !

તારામાં મારી શ્રધ્ધા અટલ બનો
તારા વિધાનમાં માંગલ્ય જાઉં,
કોઈ રોષ કે હતાશા ન રહો !

તારાં ધૈર્ય અને શાંતિ મારામાં ઉતરો,
તારાં સિવાય ચિંતનીય કશું ન રહો !

‘હું’ અને ‘મારું’ વિલીન થાઓ,
તારું જ સાર્વભૌમત્વ રહો !
તને કોટિ કોટિ મૃદુલ નમસ્કાર.

નાથાલાલ હ. જોશી

Leave a Comment

error: Content is protected !!