પ્રેમ – રૂદ્રદત્ત રાણા

Share it via

ઓટ આવે તો અકળાય નહીં
એ સાગર છે કદી છલકાય નહીં

પ્રેમ પણ સાલો ઝાંઝર જેવો છે
છાનું કે છપનું કંઈ થાય નહીં.

એ જ તો છે સાચી લગન કે મંઝીલની
સાવ સામે હોય ને દેખાય નહીં.

નક્કી મન દુઃખ છે મોત ના મનમાં
દ્વાર ખુલ્લાં હોય ને ડોકાય નહીં !

અનરાધાર વચ્ચે મેઘ પણ
પથ્થરો પલળે કદી ભીંજાય નહીં

સુરા સાથે ના સંબંધો પૂરા થયાં…!
જો જે- અફવા છે ફેલાય નહીં.

કંઈક તો ખુબી હશે એ નામમાં
‘રૂદ્ન’ નહી તો આટલો પંકાય નહીં.

રૂદ્રદત્ત રાણા

Rs 175 On Amazon

Leave a Comment

error: Content is protected !!