મનગમતા શેર

Share it via

ન શસ્ત્રહીન સમજ મારી બંધ મુઠ્ઠીને,
કે જ્યાં કશું નથી નથી ત્યાં ઝંઝાવાત હોઈ શકે.
– હેમેન શાહ

એક ઘાએ ખેલ પુરો ના થયો,
ખૂબ તરફડવું પડ્યું વાગ્યા પછી.


હેમેન શાહ

ને  રંજ માત્ર ભીંત તૂટ્યાંનો નથી મને
બીજી  રીતે કહું તોછબી પણ નથી રહી.

-મુકુલ ચોકસી

આવ સામે હવે તુંમને ભેટવા,
ડગ ન એકે હું ભરું હવે દ્વારથી.

-રાજેન્દ્ર શુક્લ

યુદ્ધ રણમાં હો તો હું પહોંચી વળું,
આ  તો ભીતર શાંત વિપ્લવ થાય છે.

-રવીન્દ્ર પારેખ

સૈકાથી સાંગોપાંગ બનેલો હું એમ છું,
કોઈ થીજેલ કાલ છું, હું આજ જેમ છું.

-શૈલેશ ટેવાણી

મહેનત પાછળ બબ્બે બાહુ,
કિસ્મત પાછળ માત્ર હથેળી.

– શૂન્ય પાલનપૂરી

રેખાઓમાં રહયો અડોઅડ બીન્દુઓનો ફાળો
મંઝીલ બીજું કઈ નહીં બસ ડગલાંનો સરવાળો.

-મુનિચંદ્ર વિજયજી ‘આનંદ’

કેટલાં વરસો પછી તું માવઠા જેવું હસી
આજ લાગ્યું કે નદી પહાડોમાં ધસી.

– અશોકપુરી ગોસ્વામી

Leave a Comment

error: Content is protected !!