મનવા શું કરીએ – ડૉ. કનૈયાલાલ ભટ્ટ

Share it via


આવડી મોટી જિંદગી ને ઘડી જેવડું સુખ
મનવા શું કરીએ
ખોબા જેવડું આયખું ને દરિયા જેટલું દુઃખ
મનવા શું કરીએ


જીવતરની ચોપાટ વચાળે પાસા પડે નૈ પોબારા
સમજ્યા વિના જો ખેલીએ તો સંબંધોના હોબાળા


સમજણ એટલું સુખ મનવા બાકી બધું રે દુઃખ
મનવા શું કરીએ


ફૂગ્ગાઓમા શ્વાસ ભરીને જંગલ વચ્ચે રહેવાનું
ઠેસ વાગે તો આંખ લૂંછીને હસતા- હસતા રહેવાનું


મૌનની ભાષા ભૂલી જઈએ દેહભાષાનુ સુખ
મનવા શું કરીએ


કાયા ને ઝગમગતી રાખવા અંધારું આતમમાં ભરીએ
અજવાળાની આંધી વચ્ચે ધીમું ધીમું ખરીએ


રજકણ જેટલું આયખું ને પર્વત જેટલું દુઃખ
મનવા શું કરીએ

ડૉ. કનૈયાલાલ ભટ્ટ

Toshiba U202 16GB USB 2.0 Pendrive (Blue)

Leave a Comment

error: Content is protected !!