રાધા માધવ – ગીત – વિનોદ માણેક, ‘ચાતક’

Share it via

રાધાનું નામ જરીક લીધું જ્યાં વ્રજમાં
ત્યાં માધવની વેણું ઉઠી વાગી
બંસીના સૂરોથી ગ્હેકયાં કૈં મોરલાં
ને,રાધા પણ ઝબકીને જાગી…

મારા રૂદીયામાં તારી ઝાંખીની ઝંખના
ને,રહું આઠે પ્રહર હું આનંદમાં
અભરખાના વન તો અડાબીડ ઉગ્યાં
તને પામવાં દોડું વૃંદાવનમાં
ગોકુળ ,મથુરાની આવજામાં ક્યાંથી
દ્વારિકાની લગની તને લાગી….

કોયલ સમ બંસીનાં મધુર ટહુકારે
મ્હેકીં ઉઠ્યું વાંસવન
રાધાના રોમરોમે કૃષ્ણના વિરહથી
વ્યાકુળ થૈ ગ્યું તન,મન
રાજા રણછોડ ક્યારે વૃજમાં પધારશો
રાધાની અરજી અનુરાગી…

વિનોદ માણેક, ‘ચાતક’

Leave a Comment

error: Content is protected !!