વાત છેડી જયાં તમારા નામની – રમેશ ઠક્કર

Share it via

વાત છેડી જયાં તમારા નામની
ના રહી દરકાર આખા ગામની.

આપણી વચ્ચે ધબકતું છે હદય
હો ભલે ચર્ચા જિસસ કે રામની.

એક બે પળમાં વિચારી જો શકો,
તો થશે કિંમત તમારી હામની.

હોય ઝંઝાવાત ભરી જો આ સફર
છોડ પરવા તું પછી અંજામની.

જડ દિવાલોથી કદી ના ઘર બને,
હોય તકતી રામ ની કે શ્યામની !

બેફિકર જયાં શબ્દ ભેગો હું ભળ્યો,
જિંદગી જાણે મળી આરામની !

રમેશ ઠક્કર

2 thoughts on “વાત છેડી જયાં તમારા નામની – રમેશ ઠક્કર”

Leave a Comment

error: Content is protected !!